Flimo har 90-konto

Flimo granskas av Svensk Insamlingskontroll som bevakar att organisationer med 90-konto använder minst 75 % av intäkterna till verksamhetens ändamål.

Projekt

Flimo drev två stora projekt under hösten 2014 och samlade in så mycket pengar som möjligt för att dessa projekt verkligen skulle kunna genomföras. Med hjälp av era bidrag har vi kunnat renovera två byggnader som är mycket viktiga för verksamheten i och runt omkring byn Lugoj i Rumänien.

Kyrkan i Lugoj

Kyrkan fyller en viktig funktion som samlingsplats och aktivitetscenter för byborna i Lugoj. Särskilt för de många fattiga eftersom det är den enda hjälpande hand som sträcks ut till dem. I kyrkan kan de värma sig, ibland få ett mål mat och framför allt känna sig trygga och välkomna. Kyrkan fyller även en viktig samhällsfunktion som distributionscentral för matleveranser till de extremt fattiga byarna kring Lugoj. Eftersatt underhåll och ständig brist på pengar gör dock att byggnaden är i mycket dåligt skick och i stort behov av upprustning. Flimo planerar att hjälpa till med en totalrenovering av kyrkan och med hjälp av ditt bidrag kommer de fattiga i Lugoj att kunna få stöd och medmänsklig värme även i framtiden.

Barnhemmet i Jdioara

Fundatia Umanitara Beracah är en hjälporganisation som driver ett barnhem, Beracah Foundation Orphanage i Jdioara. Där har ca trettio barn i åldrarna 4-18 år fått ett tryggt hem. Men byggnaden i sig är i extremt dåligt skick och behöver omgående rustas upp. Flimo kommer att bistå organisationen i detta arbete och med hjälp av ditt bidrag kan vi ge barnen en trygg och hälsosam tillvaro för framtiden.

Klädinsamling

Vår insamling sker idag främst genom våra containers för klädinsamling som finns uppställda på ett flertal platser i olika kommuner. Under hösten 2014 arbetade vi för att få ställa ut ytterligare så många containers som möjligt. Det som allmänheten lämnar i våra containers skickas sedan vidare till de många fattiga människor som lever i och kring Timisoara. Du är välkommen att lämna ditt bidrag i någon av de containers som är märkta Flimo. Vi tar tacksamt emot kläder, skor, filtar, täcken och andra användbara textilier, allt som kan hålla barn och vuxna torra och varma är välkommet. Länk till våra uppställningsplatser kommer att publiceras här.

Humanitär hjälpinsats i Rumänien

För Rumäniens många fattiga saknas fungerande skyddsnät. Därför finns Flimo, en liten organisation med stort hjärta. Med hjälp av ditt bidrag kan vi lindra nöd och rädda liv.

Top