Projekt

Flimo driver två stora projekt under hösten 2014 och samlar nu in så mycket pengar som möjligt för att dessa projekt verkligen ska kunna genomföras. Med hjälp av ditt bidrag kommer vi att kunna renovera två byggnader som är mycket viktiga för hjälpverksamheten i och runt omkring byn Lugoj i Rumänien.

 

 

FLIMO HAR 90-KONTO

Flimo granskas av Svensk Insamlingskontroll som bevakar att organisationer med 90-konto använder minst 75 % av intäkterna till verksamhetens ändamål.

Kyrkan i Lugoj

Kyrkan fyller en viktig funktion som samlingsplats och aktivitetscenter för byborna i Lugoj. Särskilt för de många fattiga eftersom det är den enda hjälpande hand som sträcks ut till dem. I kyrkan kan de värma sig, ibland få ett mål mat och framför allt känna sig trygga och välkomna.

Kyrkan fyller även en viktig samhällsfunktion som distributionscentral för matleveranser till de extremt fattiga byarna kring Lugoj. Eftersatt underhåll och ständig brist på pengar gör dock att byggnaden är i mycket dåligt skick och i stort behov av upprustning. Flimo planerar att hjälpa till med en totalrenovering av kyrkan och med hjälp av ditt bidrag kommer de fattiga i Lugoj att kunna få stöd och medmänsklig värme även i framtiden.

Barnhemmet i Jdioara

Fundatia Umanitara Beracah är en hjälporganisation som driver ett barnhem, Beracah Foundation Orphanage i Jdioara. Där har ca trettio barn i åldrarna 4-18 år fått ett tryggt hem. Men byggnaden i sig är i extremt dåligt skick och behöver omgående rustas upp. Flimo kommer att bistå organisationen i detta arbete och med hjälp av ditt bidrag kan vi ge barnen en trygg och hälsosam tillvaro för framtiden.

Klädinsamling

Vår insamling sker idag främst genom våra containers för klädinsamling som finns uppställda på ett flertal platser i olika kommuner. Under hösten 2014 kommer vi att att arbeta för att få ställa ut ytterligare så många containers som möjligt. Det som allmänheten lämnar i våra containers skickas sedan vidare till de många fattiga människor som lever i och kring Timisoara.

Du är välkommen att lämna ditt bidrag i någon av de containers som är märkta Flimo. Vi tar tacksamt emot kläder, skor, filtar, täcken och andra användbara textilier, allt som kan hålla barn och vuxna torra och varma är välkommet. Länk till våra uppställningsplatser kommer att publiceras här.

Engagemang

“Allt började 2010 när min dotter arbetade på en restaurang i Skagen. En av hennes arbetskamrater var en rumänsk tjej. Hon berättade för min dotter under vilka förhållanden de levde i Rumänien, en hjärtskärande historia.

I stället för att bara blunda och låtsas som ingenting bestämde vi oss för att hjälpa till. Sagt och gjort. Jag lyckades samla ihop till en Volkswagen caddy fullproppad med kläder och körde ner till Timisoara.

Barnhemmet Rudolf Walter Foundation var de som blev hjälpta under den resan. Kläderna var välkomna och mycket uppskattade. Sedan blev det ytterligare två resor på egen hand ner till Timisoara.

Under 2011 blev det mer organiserat och mitt företag sponsrade med en trailer så vi kunde köra ner med mer kläder. Vi började även ta med oss andra saker.

Från 2012 började vi samarbeta med kyrkan i Lugoj som redan hade en hjälpverksamhet och vi fick därmed ut kläder till de mindre byarna där det än idag är extremt fattigt.

Detta är upprinnelsen till att vi har valt att organisera oss i en förening och ansöka om ett 90-konto vilket vi har idag. Vi kommer att vara deras hjälpande hand i många år framöver.”

– Jörgen Johansson, juli 2014

 

Ändamål

Flimo är en ideell förening som genom offentlig insamling för humanitärt och välgörande arbete samlar in pengar, kläder, skor och andra förnödenheter för att skänka till behövande , främst i Timisoara och Lugoj i Rumänien. För Flimo kommer engagemanget i Timisaoara och Lugoj inte att stanna vid enstaka insatser. Vi hoppas att vi med hjälp av ditt bidrag kan fortsätta att hjälpa de människor och institutioner vi nu etablerat kontakt med. Flimo har beviljats 90-konto från Svensk Insamlingskontroll vilket garanterar att ditt bidrag hamnar i rätta händer.

Nöden i Rumänien

Rumänien är ett av Europas allra fattigaste länder och präglas av stora sociala skillnader. Av landet ca 20 miljoner invånare beräknas nära 14 % leva under den nationella fattigdomsgränsen och ca 0.4 % i extrem fattigdom.*

Det innebär att nära tre miljoner människor lever under mycket fattiga förhållanden samtidigt som de har ytterst liten möjlighet att själva påverka sin situation eller att få den hjälp de behöver. Många av dessa tre miljoner människor är barn, åldringar, sjuka och handikappade.

* Svenska FN-förbundet, 2014. Rumänien;
1 Befolkning under nationella fattigdomsgränsen 2006
2 Extrem fattigdom 2011

HUMANITÄR HJÄLPINSATS I RUMÄNIEN

 
För Rumäniens många fattiga saknas fungerande skyddsnät. Därför finns Flimo, en liten organisation med stort hjärta. Med hjälp av ditt bidrag kan vi lindra nöd och rädda liv.